سید ابراهیم سیدی
مهندس سید ابراهیم سیدی
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ عضویت: 4 سال قبل
استان: تهران
10 تعداد نوشته های آنلاین
22 تعداد درس های ارائه شده
0 دنبال کنندگان

آخرین محصول های سید ابراهیم سیدی مشاهده همه

آخرین نوشته های سید ابراهیم سیدی مشاهده همه

دیگر همکاران فروش

امين اسماعيل زاده
امين اسماعيل زاده
مشاهده