امين اسماعيل زاده
مهندس امين اسماعيل زاده
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
از دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ عضویت: 5 سال قبل
استان: تهران
3 تعداد نوشته های آنلاین
68 تعداد درس های ارائه شده
7 دنبال کنندگان

آخرین محصول های امين اسماعيل زاده مشاهده همه

دیگر همکاران فروش

سید ابراهیم سیدی
سید ابراهیم سیدی
مشاهده