گروه آموزشی NUMLAND با دروس تخصصی خود در زمینه روش اجزاء محدود، این امکان را به علم آموزان می دهد تا بتوانند در مسیر حرفه ای شدن قدم بردارند.
در بسته های آموزشی ارائه شده در این وب سایت، به تفکیک نوع مسئله، فرآیند مدل سازی مسائل مهندسی در نرم افزارهای FEA از ابتدا تا انتها به همراه نکات مهم و کلیدی که در بسیاری از اوقات از آن ها غفلت می شود تدریس شده است.
یکی از نکات بارز در دروس، اعتبار سنجی جواب ها و تحلیل آن ها است تا شما دوست عزیز با این فرآیند مهم آشنا شده و در مسائل کاری خود نیز مانند یک مهندس حرفه ای جواب های معتبر و قابل اطمینان ارائه نمایید.

با ما حرفه ای شوید
گروه آموزشی NUMLAND