شما به عنوان مهندس مکانیک، می دونی چطور باید مسائل پیچیده رو به مسائل ساده و قابل حل تبدیل کرد؟

دوره های آموزشی نرم افزار آباکوس و روش اجزاء محدود
  • دوره های متنی آباکوس مقدماتی بصورت تک درس

دوره رایگان روش اجزاء محدود (متنی)

آخرین محصول ها