محاسبه سرعت دو جرم متصل به یک فنر پیش فشرده

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- ایجاد پیش فشار (یا پیش کشش) در یک فنر خطی

2- استخراج نیروی داخلی فنر خطی

فنر نشان داده شده در شکل به اندازه 0.3 m فشرده شده است و ناگهان رها می شود. تندی دو جرم را در لحظه ای که فنر بدون کشیدگی است بدست آورده و با نتایج مرجع [1] مقایسه کنید (از اصطکاک صرفنظر شود).

 

شکل 1: فنر فشرده شده متصل به دو جرم

 

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای کاربران ویژه وب سایت درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی کامل از مطالب این درس و سایر مطالب این وب سایت لازم است از طریق گزینه زیر به عنوان کاربر ویژه ثبت نام کنید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که وارد حساب کاربری خود شده اید جهت ارتقا عضویت خود به کاربر ویژه بر روی گزینه زیر کلیک کنید تا بتوانید سریعا عضویت خودتان را ارتقا دهید.

عضویت ویژه

دیدگاه شما چیست؟