محاسبه سرعت و شتاب ذره متحرک در یک بعد

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- تعریف معادلات غیر خطی بر حسب زمان

2- تعریف شرط مرزی جابجایی

3- استخراج و رسم نمودارهای جابجایی، سرعت و شتاب یک نقطه

مکان ذره متحرکی در راستای محور x بر حسب زمان به صورت زیر داده شده است.

x=2t3 – 24t + 6

هدف به دست آوردن سرعت و شتاب ذره و مقایسه آنها با نتایج مرجع [1] می باشد. توجه داشته باشید که این مسئله شما را در استفاده از نرم افزار به چالش می کشد. (جرم ذره را 1 کیلوگرم فرض کنید).

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای اعضای وب سایت بصورت رایگان درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی از مطالب آن لازم است با کلیک روی گزینه زیر ثبت نام نمایید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که قبلا به ما پیوسته اید می توانید از طریق دکمه زیر وارد شوید.

ورود

دیدگاه شما چیست؟