محاسبه فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای سیستم دو درجه آزادی جرم و فنر (روش دوم)

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- مدلسازی بدون ایجاد Part

سیستم دو درجه آزادی نشان داده شده در شکل را در نظر بگیرید. این سیستم متشکل از دو جرم نقطه ای و سه فنر می باشد که در جهت محور X می توانند حرکت کنند. هدف، به دست آوردن فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای متناظر آنها به روشی متفاوت از روش بیان شده در درس اول است. فنرهای k1 و k2 دارای ضریب سختی 100 N/m هستند و ضریب سختی فنر k3 نیز 300 N/m می باشد. همچنین جرم های m1 و m2 به ترتیب برابر 3kg و 1kg هستند.

 

شکل 1: سیستم دو درجه آزادی شامل دو جرم نقطه ای و سه فنر

 

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای اعضای وب سایت بصورت رایگان درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی از مطالب آن لازم است با کلیک روی گزینه زیر ثبت نام نمایید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که قبلا به ما پیوسته اید می توانید از طریق دکمه زیر وارد شوید.

ورود

دیدگاه شما چیست؟