محاسبه فرکانس طبیعی و شکل مود سیستم یک درجه آزادی دارای قرقره و ریسمان

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- مدلسازی کابل

2- مدلسازی قرقره

3- تعریف فنر خطی متصل به زمین

سیستم یک درجه آزادی نشان داده شده در شکل را در نظر بگیرید. جرم قرقره ها ناچیز بوده و کابل غیر قابل انبساط است. هدف، به دست آوردن فرکانس طبیعی و شکل مود سیستم و مقایسه آنها با نتایج مرجع [1] می باشد.

 

شکل 1: سیستم یک درجه آزادی جرم و فنر شامل ریسمان و قرقره

 

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای کاربران ویژه وب سایت درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی کامل از مطالب این درس و سایر مطالب این وب سایت لازم است از طریق گزینه زیر به عنوان کاربر ویژه ثبت نام کنید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که وارد حساب کاربری خود شده اید جهت ارتقا عضویت خود به کاربر ویژه بر روی گزینه زیر کلیک کنید تا بتوانید سریعا عضویت خودتان را ارتقا دهید.

عضویت ویژه

دیدگاه شما چیست؟