تحلیل استاتیکی خرپا یا دکل خطوط انتقال برق دارای اعضای ضربدری از جنس کابل

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- مدل سازی بر اساس واحدهای SI

2- ایجاد یک مدل غیر دقیق از خرپا (draft sketch) در محیط sketch و تبدیل آن به مدل دقیقی از خرپا (main sketch) با استفاده از اندازه گذاری و مقید سازی

3- مدل سازی کابل

4- اعمال نیرو در مختصات محلی

خرپای دوبعدی نشان داده شده در شکل را در نظر بگیرید. همه اعضای ضربدری از نوع کابل بوده و هیچ گونه فشاری را تحمل نمی کنند. نقاط S و T در زمین فرو شده اند در نتیجه امکان جابجایی در هیچ راستایی را ندارند. هدف، به دست آوردن تنش در کابلهای CJ، HE، IO و KN می باشد. در نهایت نیز نتایج با مرجع [1] مقایسه می شود. طول اعضا بر حسب متر و جنس آنها از فولاد با مدول الاستیسیته 210 Gpa و سطح مقطع 0.15 m2 است.

 

شکل 1: خرپای خطوط انتقال نیرو از نظر استاتیکی نامعین
شکل 1: خرپای خطوط انتقال نیرو از نظر استاتیکی نامعین

 

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای کاربران ویژه وب سایت درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی کامل از مطالب این درس و سایر مطالب این وب سایت لازم است از طریق گزینه زیر به عنوان کاربر ویژه ثبت نام کنید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که وارد حساب کاربری خود شده اید جهت ارتقا عضویت خود به کاربر ویژه بر روی گزینه زیر کلیک کنید تا بتوانید سریعا عضویت خودتان را ارتقا دهید.

عضویت ویژه

دیدگاه شما چیست؟