تحلیل استاتیکی دریچه واقع در دیواره یک مخزن پر آب تحت فشار هیدرواستاتیکی

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- مدل سازی مسائل تنش صفحه ای در دو بعد

2- مدل سازی فشار هیدرواستاتیک

دریچه AB به طول 0.8 m و عمق 0.5 m در دیواره یک مخزن پر آب قرار گرفته است. دریچه در نقطه A لولا شده و در نقطه B روی تکیه گاه بدون اصطکاکی قرار دارد. کابل و دریچه از جنس فولاد با مدول الاستیسیته 210 Gpa می باشند. هدف، به دست آوردن حداقل نیروی کشش کابل برای باز کردن دریچه و مقایسه آن با مرجع [1] می باشد (چگالی آب 1000 kg/m3 و شتاب جاذبه 9.81 m/s2 فرض می شود).

 

شکل 1: دریچه واقع در دیواره یک مخزن پر آب

 

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای کاربران ویژه وب سایت درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی کامل از مطالب این درس و سایر مطالب این وب سایت لازم است از طریق گزینه زیر به عنوان کاربر ویژه ثبت نام کنید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که وارد حساب کاربری خود شده اید جهت ارتقا عضویت خود به کاربر ویژه بر روی گزینه زیر کلیک کنید تا بتوانید سریعا عضویت خودتان را ارتقا دهید.

عضویت ویژه

دیدگاه شما چیست؟