تحلیل استاتیکی خرپای سه بعدی نامعین

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- ایجاد قطعه از نوع Wire

2- مدل سازی براساس واحدهای سیستم انگلیسی (اینچ و پوند)

3- تعریف المان خرپا

4- به دست آوردن تنش در اعضای خرپا

5- به دست آوردن نیروی داخلی هر یک از اعضای خرپا به روش تحلیلی (روش کاستگلیانو)

6- حل معادلات حاصل از روش کاستگلیانو در نرم افزار Maple و حل آنها

خرپای نشان داده شده در شکل متشکل از 7 عضو را در نظر بگیرید. تکیه گاه های این خرپا در یک دیوار عمودی قرار دارند و امکان جابجایی در هیچ راستایی برای آنها وجود ندارد. نیروی عمودی P درخلاف جهت محور Z به نقطه A اعمال شده است. هدف به دست آوردن میزان تنش در عضو AD و مقایسه آن با نتایج تحلیلی و مرجع [1] می باشد. طول اعضا بر حسب foot و جنس آنها از فولاد با مدول الاستیسیته 30×106 psi و سطح مقطع 1 in2 است.

 

شکل 1: خرپای نامعین استاتیکی دارای 7 عضو

 

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای اعضای وب سایت بصورت رایگان درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی از مطالب آن لازم است با کلیک روی گزینه زیر ثبت نام نمایید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که قبلا به ما پیوسته اید می توانید از طریق دکمه زیر وارد شوید.

ورود

دیدگاه شما چیست؟