محاسبه سرعت ها و جابجایی های پرتابه در صفحه دو بعدی

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- تعریف فضای حل دو بعدی

2- تعریف جرم نقطه ای

3- تعریف جاذبه زمین

4- تعریف سرعت اولیه

5- استخراج و رسم نمودارهای سرعت و جابجایی و نمودار مسیر حرکت پرتابه

پرتابه m در مبدا مختصات قرار دارد. این پرتابه با سرعت اولیه 30 m/s با زاویه 60 درجه نسبت به افق شلیک می شود. هدف، به دست آوردن جابه جایی ها و سرعت ها در دو راستای x و y و مقایسه آنها با نتایج مرجع [1] می باشد. (جرم پرتابه را 1 kg فرض کنید)

 

شکل 1: پرتابه m در صفحه دو بعدی

 

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای اعضای وب سایت بصورت رایگان درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی از مطالب آن لازم است با کلیک روی گزینه زیر ثبت نام نمایید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که قبلا به ما پیوسته اید می توانید از طریق دکمه زیر وارد شوید.

ورود

دیدگاه شما چیست؟