محاسبه آهنگ تغییر فاصله r ذره متحرک روی سطح شیبدار نسبت به یک نقطه

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- نحوه اعمال شتاب به یک جسم

2- تعریف کانکتور برای اندازه گیری نرخ تغییر یک پارامتر نسبت به زمان

ذره کوچک P ابتدا در فاصله R = 0.3 m از مبدا مختصات O قرار دارد. این ذره در لحظه t = 0 از حال سکون با شتاب ثابت a = 0.8 m/s2 از نقطه A و رو به بالای سطح شیبدار 20 درجه شروع به حرکت می کند. نرخ تغییر r نسبت به زمان را رسم کرده و نتایج را با مرجع [1] مقایسه کنید.

 

شکل 1: هندسه حرکت ذره P روی سطح شیبدار

 

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای کاربران ویژه وب سایت درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی کامل از مطالب این درس و سایر مطالب این وب سایت لازم است از طریق گزینه زیر به عنوان کاربر ویژه ثبت نام کنید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که وارد حساب کاربری خود شده اید جهت ارتقا عضویت خود به کاربر ویژه بر روی گزینه زیر کلیک کنید تا بتوانید سریعا عضویت خودتان را ارتقا دهید.

عضویت ویژه

دیدگاه شما چیست؟