محاسبه حداکثر تغییر طول فنر خطی و غیر خطی تحت شرایط یکسان

اهداف و انتظارات ما در این درس

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس:

1- مدلسازی فنر خطی و غیرخطی

2- ایجاد چند مدل سازی در یک مدل و تحلیل همزمان آنها

فنر اتومبیلی توسط یک استوانه به وزن 150 lb که با سرعت اولیه 12 ft/s به آن برخورد می کند مورد آزمایش قرار می گیرد. نیروی فنر در دو حالت خطی و غیرخطی در شکل نشان داده شده است. حداکثر تغییر طول فنر را در دو حالت خطی و غیر خطی محاسبه کرده و نتایج را با مرجع [1] مقایسه کنید (از جرم ورق واقع بر روی فنر صرفنظر شود).

 

شکل 1: فنر اتومبیل با دو رفتار خطی و غیر خطی تحت آزمایش

 

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست گرامی
این درس برای کاربران ویژه وب سایت درنظر گرفته شده است. برای بهره مندی کامل از مطالب این درس و سایر مطالب این وب سایت لازم است از طریق گزینه زیر به عنوان کاربر ویژه ثبت نام کنید.

ثبت نام

 

همچنین در صورتی که وارد حساب کاربری خود شده اید جهت ارتقا عضویت خود به کاربر ویژه بر روی گزینه زیر کلیک کنید تا بتوانید سریعا عضویت خودتان را ارتقا دهید.

عضویت ویژه

دیدگاه شما چیست؟